Tijdens contracteren

Een belangrijke categorie van conflicten, zijn conflicten die ontstaan bij het opmaken van een overeenkomst. Partijen denken dat ze over alles overeengekomen zijn, maar worden soms door de notaris geconfronteerd met vragen waar ze nog niet bij stil hadden gestaan. Het gebeurt dat de meningen verschillen over dat aspect dat door partijen over het hoofd was gezien. Soms zijn partijen het eens met elkaar, maar is die overeenkomst gebaseerd op verkeerde informatie of verkeerde veronderstellingen. Nadat ze geïnformeerd werden over bepaalde aspecten of gevolgen van hun overeenkomst, blijkt de overeenkomst niet steeds stand te houden. Er ontstaan met andere woorden discussies ter gelegenheid van het opstellen van de overeenkomst. Bemiddeling kan een oplossing bieden telkens partijen er in de contract voorbereidende of precontractuele fase zelf niet uit komen, maar ze toch het gevoel hebben dat een overeenkomst mogelijk is.

 

Het kan dus handig zijn om in elke overeenkomst een zogenaamde bemiddelingsclausule in te lassen. In zo een clausule verklaren partijen zich akkoord om bij conflicten i.v.m. de overeenkomst te pogen het conflict minnelijk op te lossen door bemiddeling vóór zij beroep doen op een andere wijze van geschilbeslechting.

 

Indien partijen in een overeenkomst dergelijke clausule opnamen zal de rechter of arbiter deze clausule eerbiedigen en op verzoek van één partij de behandeling van de zaak opschorten. (art. 1725 Ger. W.)

 

Men ziet in veel contracten, dat in geval van geschil tussen personen, er een 'formele verplichting" om tot bemiddelen over te gaan vooraleer naar de rechter te stappen. Gezien dit beslist werd in tempore non suspecto (op een niet verdacht moment) wanneer alles goed ging tussen de protagonisten, bestaat het nagestreefde doel erin hen toe te laten samen een oplossing te vinden die past, zo voor de ene als de andere. Ook in verzekeringspolissen rechtsbijstand voorzien sommige verzekeraars reeds in een gunstige regeling voor de verzekerde die beroep wenst te doen op bemiddeling voor het oplossen van geschillen.