Tijdens de procedure

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Partijen kunnen ook beslissen om nog op bemiddeling beroep te doen vooraleer een gerechtelijke beschikking is tussengekomen (Art. 1730 Ger.W.). Bovendien kan de rechter die gevat werd over een geschil een gerechtelijke bemiddeling bevelen op gezamenlijke vraag van de partijen of op initiatief van de rechter zelf met akkoord van de partijen. Deze moeten akkoord komen over de naam van de bemiddelaar, die moet erkend zijn door de Commissie bedoeld in artikel 1727 (art. 1734, §1, Ger.W.).