Tijdens de procedure

Partijen kunnen ook beslissen om nog op bemiddeling beroep te doen vooraleer een gerechtelijke beschikking is tussengekomen (Art. 1730 Ger.W.). Bovendien kan de rechter die gevat werd over een geschil een gerechtelijke bemiddeling bevelen op gezamenlijke vraag van de partijen of op initiatief van de rechter zelf met akkoord van de partijen. Deze moeten akkoord komen over de naam van de bemiddelaar, die moet erkend zijn door de Commissie bedoeld in artikel 1727 (art. 1734, §1, Ger.W.).