Uitvoeren van een bemiddelingsakkoord

Wanneer partijen tot een akkoord komen, maakt dit het voorwerp uit van een ondertekend geschrift waarin onder andere de verbintenissen vervat zijn, die elk van de partijen opneemt.
Uitvoering van een bemiddelingsakkoord.


Indien de bemiddelaar, zoals de wet stelt een “erkend bemiddelaar” is (door de FBC), kunnen de partijen of één van hen het akkoord ter homologatie voorleggen aan de bevoegde rechter.

De rechter kan de homologatie weigeren indien het akkoord ingaat tegen de openbare orde of zo het bereikte akkoord bij het einde van een (meestal familiale) bemiddeling ingaat tegen de belangen van minderjarige kinderen.


De homologatie heeft dezelfde uitwerking als een vonnis dat niet meer vatbaar is voor enig verhaal vanwege één van de partijen.


In de praktijk stelt men vast dat de partijen zonder probleem hun akkoord uitvoeren zonder om de homologatie te verzoeken. Dit is het resultaat van een akkoord dat door de partijen zelf is uitgewerkt.

 

Vrijwillige bemiddeling

 

Nog in te vullen.

 

Gerechtelijke bemiddeling

 

Nog in te vullen.