Uitvoeringsbesluiten

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

In het deel VII van het Gerechtelijk Wetboek werden de essentiële regels over de bemiddeling als geschillenoplossing neergelegd en vorm gegeven aan de organisatie van de omkadering door het instellen van de Federale Bemiddelingscommissie. Aan deze instelling werd de bevoegdheid gegeven om haar wettelijke taken invulling te geven. Dit gebeurde door middel van de besluiten van de algemene commissie van de Federale Bemiddelingscommissie.

 

De regelgeving over de samenstelling van de Federale Bemiddelingscommissie ligt in de wet zelf besloten, terwijl de vaststelling van de vergoeding van de commissieleden werd neergelegd in een koninklijk besluit en de benoeming van de leden bij ministeriële besluiten gebeurt.