Uitvoeringsbesluiten

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

In het deel VII van het Gerechtelijk Wetboek werden de essentiële regels over de bemiddeling als geschillenoplossing neergelegd en vorm gegeven aan de organisatie van de omkadering door het instellen van de Federale Bemiddelingscommissie. Aan deze instelling werd de bevoegdheid gegeven om haar wettelijke taken invulling te geven. Dit gebeurde door middel van de beslissingen van  de Federale Bemiddelingscommissie.

 

De regelgeving over de samenstelling van de Federale Bemiddelingscommissie ligt in de wet zelf besloten, terwijl de vaststelling van de vergoeding van de commissieleden werd neergelegd in een koninklijk besluit en de benoeming van de leden bij ministeriële besluiten gebeurt.