Verhouding partijen

Van partijen in bemiddeling wordt verwacht dat zij zich houden aan de in het protocol gemaakte afspraken, zo met de bemiddelaar als onderling. Dit betekent concreet van het naleven van de afgesproken tijdschema’s tot het afleveren van beloofde stukken, en niet in het minst zich inspannen om de omgangsregels voor een vlot verloop van de onderhandeling in acht te nemen. Zo wordt van partijen ondermeer verwacht, dat zij elkaar laten uitspreken en dus niet onderbreken. Uiteraard zullen zij zich daarbij beperken tot de daarbij door de bemiddelaar toegemeten tijd daarvoor.


Indien de partijen zich aan die essentiële beginselen houden, zullen zij ervaren dat het uitspreken van wat voor hen belangrijk is, de luisterbereidheid van de andere partij zal aanscherpen, mede door de tussenkomsten van de bemiddelaar om partijen ertoe te brengen elkaar ten volle en duidelijk te begrijpen. Eens die ingesteldheid een constante houding wordt in de onderhandeling, is een voldoende basis belegd om partijen toe te laten met voldoende wederzijds vertrouwen het volledige bemiddelingstraject succesvol af te werken. De inspanningen die de bemiddelaar levert om partijen door het traject te loodsen zullen vergeefs zijn, zo partijen zelf geen bereidheid tonen om op een constructieve wijze samen naar de oplossing van hun geschil toe te werken.