Voordelen van de bemiddeling

De bemiddeling heeft tal van voordelen vergeleken met een klassieke rechtsgang voor een rechtbank. Boven het feit een gemeenschappelijke stap te zijn, is de bemiddeling vlugger, minder kostelijk, vertrouwelijk en bevordert de toenadering tussen partijen. Deze toenadering laat toe om harmonieuze interpersoonlijke relaties te behouden en de vertrouwensband tussen de personen te bewaren.

 

Vertrouwelijkheid:

De partijen in bemiddeling verbinden zich er schriftelijk toe om de vertrouwelijkheid te eerbiedigen over al wat er gezegd, geschreven geproduceerd, tenzij andersluidend akkoord. De bemiddelaar is aan het beroepsgeheim onderworpen. Het verloop van de bemiddeling is vertrouwelijk. Dit betekent dat, behoudens de betrokken partijen en de bemiddelaar, geen enkele andere persoon kennis heeft van de feiten waarover het geschil gaat, van het verloop van de sessies en de uitkomst van de bemiddeling. Deze vertrouwelijkheid betekent een onmiskenbaar voordeel, in het bijzonder in het domein van de zakenwereld. Praktisch detail: uw advocaat behoudt zijn betrokkenheid in het proces, gezien hij gedurende al de bemiddelingssessies uw raadgever blijft.

 

Snelheid:

De partijen in bemiddeling blijven meester van het proces, zo wat de grond van het akkoord aangaat, als wat betreft de tijd die zij aan het proces besteden. Sneller: in tegenstelling met een zitting van een rechtbank, zijn partijen niet onderworpen aan de onvermijdelijke termijnen verbonden aan een gerechtelijke procedure, omdat zij in overleg met de bemiddelaar, het ritme van de ontmoetingen en einddatum van de bemiddeling bepalen. Dit betekent dus dat een bemiddeling zeer goed kan gehouden worden in een zeer korte tijdspanne van enkele weken, zelfs enkele dagen. De praktijk leert ons dat in minder dan drie zittingen van drie uren de communicatie hersteld is en een akkoord zich aftekent.

 

Kosten:

Veel goedkoper. Een bemiddeling is over het algemeen veel goedkoper dan een gerechtsgang, ondermeer omdat de kosten bespaard worden verbonden aan het opstellen, neerleggen en betekenen van de noodzakelijke procedures ter ondersteuning van de vordering, alsook tal van andere kosten eigen aan de beslechting van een geschil via gerechtelijke weg. Ter informatie: de gerechtskosten voor een geschil van € 3.000 lopen op tot + € 1.000 (rechtsplegingsvergoeding en kosten van dagvaarding) die ten laste zijn van deze die het proces “verliest”, en dit buiten de kosten die elke partij daarbovenop zal hebben voor zijn eigen advocaatkosten.