Wettelijke opdrachten

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Door de wetgever werd de Federale Bemiddelingscommissie in het leven geroepen om als centraal orgaan op federaal niveau te waken over de ontwikkeling én de kwaliteit van de bemiddeling via de erkenning van de bemiddelaar.

De taken van de Federale Bemiddelingscommissie zijn opgenomen in art. 1727 § 6 Ger.W:

  1. de instanties voor de vorming van bemiddelaars en de vormingen die zij organiseren, erkennen
  2. de criteria voor de erkenning van de bemiddelaars per soort bemiddeling bepalen
  3. de bemiddelaars erkennen
  4. tijdelijk of definitief de erkenning intrekken van de bemiddelaars die niet meer zouden voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 1726
  5. de procedure voor de erkenning en de tijdelijke of definitieve intrekking van de titel van bemiddelaar bepalen
  6. de lijst van de bemiddelaars opstellen en verspreiden bij de hoven en rechtbanken
  7. een gedragscode opstellen en de eruit voortvloeiende sancties bepalen

Raadpleeg ook:

Beslissingen FBC

Lijst erkende bemiddelaars

Zoeken naar een bemiddelaar