EindejaarsFLASH 2022

EindejaarsFLASH 2022
Bemiddeling met kosteloze RECHTsBIJSTAND

Geachte erkende bemiddelaar,  Beste collega’s,

De vorige Newsflash is pas verspreid en de volgende komt er al aan. 
Deze Newsflash is volledig gewijd aan het project “bemiddeling met (gedeeltelijke) kosteloze rechtsbijstand” één van de FBC projecten, waarover u al iets vernam in de Newsflash van maart van dit jaar.

In een eerste fase werd er een werkgroep samengesteld, werden er contacten gelegd met de coördinerende organen van de Magistratuur, hoofdgriffiers en van de Balie.
Lokaal werden er contacten gelegd met voorzitters van diverse rechtbanken. Er werd een opleiding ontwikkeld voor geïnteresseerde bemiddelaars.

In een tweede fase werden een aantal tools (quick wins) ontwikkeld :

  • een informatieve folder (in het Ndl en Fr, andere talen volgen) om te verspreiden bij cliënten (zie bijlage 1),
  • een voorstel van informatieve tekst om over te nemen op uw website (zie bijlage 2)
  • een leidraad met de te volgen procedurestappen voor de bemiddelaars (zie bijlage 3)

In een derde fase willen we een bevraging doorvoeren bij alle erkende bemiddelaars.

U vindt de link naar deze enquête hier:

Open https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4gPChN3wozxC1TU5nuhjFsoBMBRJ...

Het doel is om te weten of deze sociale maatregel door alle bemiddelaars gekend is en om alle elementen in kaart te brengen, die beletten dat hij algemeen toegepast wordt.
Wij houden u graag verder op de hoogte van de resultaten en analyse van deze bevraging.

De projectleiders:
Nederlandstalig: lieve.lagae@gmail.com
Franstaligen: rene.constant@hotmail.com

 

eindejaarsflash_2022_0.docx

folder_rechtsbijstand.doc

bemiddelingsprotocol.doc

rechtsbijstand.doc