Eindejaarsflash december

MAKE IT A DECEMBER TO REMEMBER

 

 

Het afgelopen jaar was wederom een hoofdzakelijk virtueel jaar, gekruid met de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. En toch heeft de FBC niet bepaald stilgezeten. De deontologische code zag het levenslicht, een aangepast vormingsreglement werd opgesteld, de Bijzondere Commissies voor bouw en onderwijs werden gelanceerd, de bemiddelingsbarometer 2021 werd gehouden, de mediation week was een wervelend succes,…

Kortom, we kunnen met fierheid terugblikken op 2021.

 

Met de jaarwisseling komt ook een einde aan het tweejarig mandaat van een aantal personen die zich met hart en ziel hebben gewijd aan een resem verantwoordelijkheden binnen de  FBC. Met deze flash willen wij hen dan ook hartelijk danken voor hun tomeloze inzet en navenante verwezenlijkingen.

 

We wuiven zo onze voorzitter, de heer Theo De Beir, uit. Hij was de ‘eerste’ voorzitter van de hernieuwde FBC en heeft met zijn dynamische bevlogenheid en communicatieve vaardigheden een sterke vibe in onze organisatie gebracht. Daarbij kon hij steunen op een sterk en geëngageerd team. De fakkel wordt doorgegeven aan de heer Marc De Decker, die vanaf 1 januari aanstaande zijn mandaat als vicevoorzitter inruilt voor het voorzitterschap van onze prachtige organisatie. Wij wensen deze Franstalige vertegenwoordiger van de derde-groep enorm veel succes toe!

 

De Covid-19 situatie maakte het werk niet altijd gemakkelijk voor de leden van de FBC. Dankzij mevrouw Barbara Gayse en haar team kon de administratieve kant blijven functioneren. Ook de communicatieverantwoordelijke Kristoff Simons en secretaris Peter Coene bleven op een gedreven manier hun functie uitoefenen. Het is u wellicht opgevallen dat u pas sinds de laatste twee jaar op regelmatige basis op de hoogte werd gehouden van het reilen en zeilen van de FBC via Newsflashes en andere berichten. Transparantie stond hoog in het actieplan van het vernieuwde FBC en dat bleek geen ijdel woord.

 

 

 

Met spijt gaat mevrouw Grietkin Hoet, ons om persoonlijke redenen verlaten als lid van het Bureau. We willen haar hier bedanken voor haar immer positieve inzet en opbouwende ondersteunende visie. Wegens te grote werklast zal ook mevrouw Isabelle Dupré geen deel meer uitmaken van de Commissie Vorming. Haar analytische blik en kritische betrokkenheid zal gemist worden. Voor hun mandaten werden reeds twee oproepen tot kandidaatstelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (zie Newsflash van 7 december 2021).

 

De heer Guy Jansen stond als voorzitter van de Commissie Tucht en de klachtenbehandeling aan de wieg van een nieuw intern procedurereglement en de deontologische code. We danken hem van harte voor zijn aanhoudende inzet in een allesbehalve evidente virtuele omgeving. Er werd een beperkt aantal klachten virtueel behandeld en volgend jaar zullen de geanonimiseerde beslissingen met een korte duiding op onze website worden geplaatst.

Ten slotte gaat onze erkentelijkheid naar mevrouw Nathalie Uyttendaele, gekend als een zeer gedreven pur sang teamspeler binnen het Bureau. Zij is de betrokken en gemotiveerde voorzitter van de Commissie Vorming. Dezelfde erkentelijkheid komt toe aan de heer René Constant, als voorzitter van de Commissie Erkenningen op wie we konden rekenen voor een efficiënte dossierbehandeling. In afwachting van hun opvolging blijven zij aan het werk als voorzitter van de vaste Commissies.

 

De samenstelling van het nieuwe team en het geactualiseerde actieplan van de FBC zullen in een volgende Newsflash worden toegelicht.

 

Hopelijk zal de FBC voor het einde van haar mandaat de noodzakelijk digitale sprong kunnen realiseren met de introductie van een volledig nieuwe en interactieve website. Deze verwezenlijking stond hoog genoteerd in het actieplan van de FBC maar werd jammer genoeg niet gerealiseerd omwille van omstandigheden binnen de betrokken overheidsdiensten waarop de FBC zelf geen enkele impact heeft. In afwachting hiervan zal op heel korte termijn de bestaande website onder handen worden genomen zodat dit medium op zijn minst een betrouwbare bron van informatie kan blijven.

 

Het afgelopen jaar was wederom een hoofdzakelijk virtueel jaar, gekruid met de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. En toch heeft de FBC niet bepaald stilgezeten. De deontologische code zag het levenslicht, een aangepast vormingsreglement werd opgesteld, de Bijzondere Commissies voor bouw en onderwijs werden gelanceerd, de bemiddelingsbarometer 2021 werd gehouden, de mediation week was een wervelend succes,…

Kortom, we kunnen met fierheid terugblikken op 2021.

 

Met de jaarwisseling komt ook een einde aan het tweejarig mandaat van een aantal personen die zich met hart en ziel hebben gewijd aan een resem verantwoordelijkheden binnen de  FBC. Met deze flash willen wij hen dan ook hartelijk danken voor hun tomeloze inzet en navenante verwezenlijkingen.

 

We wuiven zo onze voorzitter, de heer Theo De Beir, uit. Hij was de ‘eerste’ voorzitter van de hernieuwde FBC en heeft met zijn dynamische bevlogenheid en communicatieve vaardigheden een sterke vibe in onze organisatie gebracht. Daarbij kon hij steunen op een sterk en geëngageerd team. De fakkel wordt doorgegeven aan de heer Marc De Decker, die vanaf 1 januari aanstaande zijn mandaat als vicevoorzitter inruilt voor het voorzitterschap van onze prachtige organisatie. Wij wensen deze Franstalige vertegenwoordiger van de derde-groep enorm veel succes toe!

 

De Covid-19 situatie maakte het werk niet altijd gemakkelijk voor de leden van de FBC. Dankzij mevrouw Barbara Gayse en haar team kon de administratieve kant blijven functioneren. Ook de communicatieverantwoordelijke Kristoff Simons en secretaris Peter Coene bleven op een gedreven manier hun functie uitoefenen. Het is u wellicht opgevallen dat u pas sinds de laatste twee jaar op regelmatige basis op de hoogte werd gehouden van het reilen en zeilen van de FBC via Newsflashes en andere berichten. Transparantie stond hoog in het actieplan van het vernieuwde FBC en dat bleek geen ijdel woord.

 

 

 

Met spijt gaat mevrouw Grietkin Hoet, ons om persoonlijke redenen verlaten als lid van het Bureau. We willen haar hier bedanken voor haar immer positieve inzet en opbouwende ondersteunende visie. Wegens te grote werklast zal ook mevrouw Isabelle Dupré geen deel meer uitmaken van de Commissie Vorming. Haar analytische blik en kritische betrokkenheid zal gemist worden. Voor hun mandaten werden reeds twee oproepen tot kandidaatstelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (zie Newsflash van 7 december 2021).

 

De heer Guy Jansen stond als voorzitter van de Commissie Tucht en de klachtenbehandeling aan de wieg van een nieuw intern procedurereglement en de deontologische code. We danken hem van harte voor zijn aanhoudende inzet in een allesbehalve evidente virtuele omgeving. Er werd een beperkt aantal klachten virtueel behandeld en volgend jaar zullen de geanonimiseerde beslissingen met een korte duiding op onze website worden geplaatst.

Ten slotte gaat onze erkentelijkheid naar mevrouw Nathalie Uyttendaele, gekend als een zeer gedreven pur sang teamspeler binnen het Bureau. Zij is de betrokken en gemotiveerde voorzitter van de Commissie Vorming. Dezelfde erkentelijkheid komt toe aan de heer René Constant, als voorzitter van de Commissie Erkenningen op wie we konden rekenen voor een efficiënte dossierbehandeling. In afwachting van hun opvolging blijven zij aan het werk als voorzitter van de vaste Commissies.

 

De samenstelling van het nieuwe team en het geactualiseerde actieplan van de FBC zullen in een volgende Newsflash worden toegelicht.

 

Hopelijk zal de FBC voor het einde van haar mandaat de noodzakelijk digitale sprong kunnen realiseren met de introductie van een volledig nieuwe en interactieve website. Deze verwezenlijking stond hoog genoteerd in het actieplan van de FBC maar werd jammer genoeg niet gerealiseerd omwille van omstandigheden binnen de betrokken overheidsdiensten waarop de FBC zelf geen enkele impact heeft. In afwachting hiervan zal op heel korte termijn de bestaande website onder handen worden genomen zodat dit medium op zijn minst een betrouwbare bron van informatie kan blijven.