Newsflash juni 2020

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Beste collega-bemiddelaars,

 

De newsflash van juni 2020 bespreekt onderstaande topics:

  • Permanente vormingen: op welke datum moet ik mijn dossier indienen?
  • Mediation Week 2020: graag jullie input !

 

Met genegen groeten,

namens de FBC,

jullie Voorzitter Theo De Beir

newsflash_fbc_juni_2020.pdf