Newsflash JUNI FBC: Oprichting van de Bijzondere Commissie Bouw

Newsflash FBC: Oprichting van de Bijzondere Commissie Bouw

 

De bouwsector is met een omzet van 70 miljard euro één van de belangrijkste pijlers van de Belgische economie. In België zijn zelfs bijna 1 op 5 van alle bedrijven bouwondernemingen.

 

Het huidige moderne bouwproces is gekenmerkt door een hoge technische en juridische complexiteit, door lange termijnprojecten met zeer strikte deadlines, door enorme investeringen van de opdrachtgevers en kleine marges van de aannemers. Het bouwproces vraagt bovendien de samenwerking van een groot aantal bouwpartners (overheid, bouwheer, architect, studiebureau, aannemers, productleveranciers, verzekeraars, juridische dienstverleners,…). Het hoeft dan ook geen betoog dat dit de ideale mix vormt voor het ontstaan van conflicten.

 

Tot nu toe werden de meeste geschillen via gerechtelijke procedures opgelost. De lange doorlooptijden die inherent zijn aan gerechtelijke procedures vertragen echter de voortgang van de bouwplaats, wat leidt tot extra kosten en frustratie voor de bouwpartners.

Daarom heeft de bouwsector behoefte aan een alternatief systeem voor geschillenbeslechting waarbij de voortgang van de bouwplaats zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Bemiddeling biedt een adequate oplossing voor dit probleem.

De mogelijkheden en voordelen van bemiddeling in de bouwsector zijn echter nog onvoldoende bekend bij de bouwsector.

 

De Federale Bemiddelingscommissie heeft de Bijzondere Commissie Bouw opgericht om de nodige initiatieven te ontwikkelen zodat bemiddeling in de bouwsector verankerd wordt en om België hierin een voorloper te maken.

Om dit doel te bereiken staan de volgende projecten in de steigers:

  • onderzoek van de noden van de verschillende stakeholders inzake geschiloplossingen.
  • uitbreiding van de FBC-website met een sectie Bemiddeling in de Bouwsector waar de rechtszoekenden in de bouwsector alle informatie vinden om hun geschil op te lossen via bemiddeling. Verder zal deze pagina worden uitgebreid met tips en clausules die door partijen in hun contracten kunnen worden geïmplementeerd.
  • organisatie van voorlichtingscampagnes en informatieavonden in de sectororganisaties met als doel de bouwsector in te lichten omtrent de mogelijkheden van bemiddeling.
  • ontwerp en redactie van informatiebrochures die via de sectororganisaties onder de bouwpartners kunnen worden verdeeld.
  • ondersteunen van de opleidingsinstituten met de specificiteit van de bouwsector in de bemiddelingstechniek
  • opstellen van statistieken inzake bouwbemiddeling (geschil, duur, bedrag, slaagpercentage, …) teneinde de vergelijking met justitie in kaart te brengen en aan de stakeholders bekend te maken.
  • bijkomende projecten afhankelijk van de specifieke vragen van de stakeholders.

In bijlage aan deze newsflash vindt u de brochure van de Bijzondere Commissie Bouw waarin de missie, de strategie en de commissieleden (Bart Plevoets, Theo De Beir, Pierre Henry, Erik Van Wellen, Jean-Pierre Rammant, David D'Hooghe, Serge Cornet , Patricia Herinckx, Sigrid Teblick en Cédric Bourgois) worden voorgesteld.

Bij deze doe ik een warme oproep aan alle bemiddelaars om hun ideeën/tips/bezorgdheden inzake bemiddeling in de bouw te delen met de Bijzondere Commissie Bouw (via secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be ).

 

Met hartelijke groeten,

Bart Plevoets,

Voorzitter van de Bijzondere Commissie Bouw

 

fbc_bcb_brochure_-_versie_nl.pdf