NEWSFLASH MEI 2021

NEWSFLASH

Mei  2021

 

Ter info: publicatie van de recente beslissingen van de FBC

In het Belgisch Staatsblad werden op donderdag 29/04/21 de beslissingen van de FBC m.b.t. het vormingsreglement en het  procedurereglement van de commissie voor tucht en klachtenbehandeling alsmede de deontologische code gepubliceerd.

Naar aanleiding van de publicatie van het reglement inzake vorming kregen we enkele vragen tot verduidelijking waarbij de meeste reeds beantwoord werden en enkele vragen eerst door de commissie vorming moeten behandeld worden. Vervolgens zullen vanzelfsprekend alle vormingscentra  hiervan tijdig ingelicht worden.

Naar aanleiding van de publicatie van de deontologische code ontvingen we veel positieve reacties, maar stellen we daarnaast ook vast dat er enkele persoonlijke afwijkende visies werden geventileerd.

De deontologische code is tot stand gekomen na zeer constructief en diepgaand overleg door de Algemene Vergadering, de specifieke werkgroep en de FBC. Vanzelfsprekend is de code een evoluerende materie die zich evenwel dient te houden aan de Wet. We zullen sowieso al deze opmerkingen nader bekijken  en koppelen op een later moment naar u terug.

 

MEDIATION WEEK

Noteer alvast met stip de volgende Mediation Week 2021 vanaf maandag 11 oktober tot zaterdag 16 oktober 2021. We zien elkaar dan virtueel terug tijdens de centrale dag op donderdag 14 oktober 2021.

Indien jullie als organisatie of met een groep bemiddelaars een lokaal initiatief wensen te realiseren tijdens de Mediation Week, bezorg dan het secretariaat van de commissie uiterlijk tegen vrijdag 18 juni 2021 het ingevulde formulier in bijlage terug.

 

De Bemiddelingsbarometer 2021 komt eraan

De FBC is de vragenlijst, die in de loop van de maand juni zal verstuurd worden,  aan het voorbereiden.

Alvast hartelijk dank bij voorbaat om talrijk deel te nemen aan deze barometer opdat we zouden kunnen beschikken over cijfermateriaal m.b.t. de bemiddelingspraktijk.

 

 

TOT SLOT: stay safe, stay healthy and enjoy the little things!

De FBC blijft ter uw beschikking voor al uw vragen.

secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

https://www.linkedin.com/company/fbc-cfm