NEWSFLASH NOVEMBER 2020

UPDATE PERMANENTE VORMING

 

Beste bemiddelaars,

De gezondheidscrisis daagt niet enkel jullie maar ook de vormingsinstanties uit. Wij merken dat heel wat opleidingen geannuleerd dan wel uitgesteld worden naar het voorjaar.

Hierdoor wordt het voor sommigen moeilijk de vereiste verplichte uren permanente vorming tijdig te behalen.

Het Bureau van de FBC heeft daarom op dinsdag 27 oktober 2020 beslist om een verlenging toe te staan van de uiterste datum voor indiening van jullie dossier van permanente vorming voor de periode 2019-2020, meer bepaald :

 

 

Mijn dossier permanente vorming periode 2019-2020 is NIET VOLLEDIG op 31 januari 2021, wat moet ik doen?

 

Je kan jouw dossier permanente vorming uiterlijk tot en met 30 juni 2021 doorsturen naar het secretariaat van de FBC (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be).

Mogen wij jullie er wel attent op maken dat het verlengen van deze periode, de termijn van de volgende periode 2021-2022 inkort.

Tegen uiterlijk 31 januari 2023 dient opnieuw het bewijs van verplichte uren permanente vorming worden voorgelegd.

 

 

Mijn dossier permanente vorming voor de periode 2019-2020 is reeds VOLLEDIG op 31 januari 2021, wat moet ik doen?

 

Wij raden je aan jouw dossier, conform het formulier in bijlage, zo snel mogelijk door te sturen naar het secretariaat van de FBC (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be).

Tegen uiterlijk 31 januari 2023 zal het bewijs van verplichte uren permanente vorming voor de periode 2021-2022 moeten worden bezorgd.

 

 

De FBC blijft ter uw beschikking voor al uw vragen.

newsflash_november_2020.pdf