Newsflash november - Oproep Psychologencommissie

De Federale Bemiddelingscommissie ontving de vraag tot samenwerking met de Psychologencommissie

 

De Psychologencommissie is een onafhankelijke federale openbare instelling die bevoegd is voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België, ongeacht hun nationaliteit, professionele achtergrond of statuut. De werking van de Psychologencommissie wordt geregeld door wetten en koninklijke of ministeriële besluiten, waarvan de belangrijkste de wet van 8 november 1993 is ter bescherming van de titel van psycholoog. De Psychologencommissie staat onder het gezag van de Minister van Middenstand, momenteel de heer David Clarinval.

 

De Psychologencommissie wenst een lijst op te stellen van bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, die bereid zijn opdrachten uit te voeren in opdracht van de Psychologencommissie en aldus de bemiddelingsaanvragen van psychologen en/of cliënten te behandelen.

 

Alle bemiddelaars die bereid zijn dit engagement aan te gaan worden verzocht hun curriculum vitae en een korte schriftelijke motivering te versturen naar het mailadres studiedienst@compsy.be met de Federale Bemiddelingscommissie (secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be) ter informatie in cc.

Alle kandidaten worden door de Psychologencommissie per e-mail op de hoogte gebracht van de behandeling van hun kandidatuur.

 

Indien u verdere vragen heeft over de Psychologencommissie en diens bemiddelingsprocedure kan u mailen naar studiedienst@compsy.be.

 

Bij deze willen wij u ook nog eens herinneren aan onze enquête betreffende Central Day 2021: https://nl.surveymonkey.com/r/7WC2Z5J.