NEWSLETTER maart/april 2021

NEWSLETTER

maart/april 2021

(volledig Newsletter in het PDF)

 

WOORD VAN DE VOORZITTER

 

In 2020 is de Federale Bemiddelingscommissie reeds van gestart gegaan met de voorbereidingen van de werkzaamheden in het kader van ons grootschalig project om onze reglementen en doelstellingen te vernieuwen. Uit deze werkzaamheden zijn het actieplan, de nieuwe vormingsvoorschriften en de deontologische code voortgekomen.

 

In de vorige nieuwsbrieven stonden we reeds stil bij het actieplan en de deontologische code, zodat we in deze nieuwsbrief het nieuwe reglement wensen verder toe te lichten. Hoewel het  reglement zich in het bijzonder richt tot de opleidingscentra, zijn wij er bij de FBC van overtuigd dat het delen van deze informatie aan de hele Belgische bemiddelingswereld nuttig is.

 

Bovendien brengen we in deze nieuwsbrief de termijn voor de indiening van de dossiers van permanente vorming (periode 2019-2020) in herinnering. Het secretariaat en de Commissie hebben reeds vele dossiers ontvangen en verwerkt. Mocht u uw dossier nog niet hebben bezorgd, gelieve dit dan uiterlijk tegen 30/06/21 te doen.

 

Tot slot,  brengen we jullie in deze nieuwsbrief nog diverse initiatieven en oproepen mbt bemiddeling onder de aandacht en nodigen we u uit om uw gegevens op de lijst van erkende bemiddelaars op de website te controleren en het secretariaat in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

 

Wij wensen al onze bemiddelaars een prettige lente en alle nodige moed toe voor deze uitzonderlijke  periode waarin wij leven.

 

Beste wensen,

 

Theo De Beir,

Voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie

 

PDF van de Newsletter : nl_newsletter_maa_2021_def.pdf

 

CV Bemiddelaar CRA : cv_mediateur.docx