Nieuwsbrief maart 2020

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Geachte erkende bemiddelaar,

 

Gelieve hieronder onze nieuwsbrief van maart 2020  terug te vinden, met de volgende topics:

 

1.       CORONA-VIRUS (Covid-19):

beslissing van het Bureau: geen “fysische“ bemiddelingen tot en met 5 april 2020 (+ uitzonderingen)

 

2.       VORMING:  

beslissing van het Bureau:  co-existentie tussen het oude en het nieuwe opleidingsprogramma verlengd tot 31.08.2021

 

3.       SECRETARIAAT:  

grote inzet van de leden van het Bureau, bij gebrek aan een secretariaat

 

4.       COMMISSIE TUCHTREGELING EN KLACHTENBEHANDELING:  benoemingen

 

 De Commissie blijft ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Theo De Beir

Voorzitter FBC

Nieuwsbrief_fbc_maart_2020.pdf