Beslissingen FBC

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Erkenningscriteria voor bemiddelaars

 

Criteria voor erkenning van bemiddelaars.

 

Richtlijnen voor indiening van een dossier met het oog op het bekomen van een erkenning als bemiddelaar op grond van de wet van 21 februari 2005.

 

Erkenningcriteria van vormingsinstanties, hun vormingen en de evaluaties.

 

Beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010 en de beslissing van 23 september 2010, 14 en 28 maart 2019, tot vaststelling van de voorwaarden en procedure voor erkenning van vormingsinstanties en de vormingen die ze organiseren, de minimale vormingsprogramma's voor erkende bemiddelaars en de evaluatiee tot het bekomen van een erkenning.

   * Vanaf 1 september 2021 zal het nieuw reglement in werking treden: 

30.03.21_reglement_opleiding_.docx

30.03.21_aanbevelingen_opleiding.docx

 

Aanvraagformulieren voor erkenning van opleiding :

Basis- en specialisatieopleiding

inventaris_vormingsreglement_2021.docx

Permanente vorming

permanente_vorming_reglement_2021.docx

 

Self-assessment voor de bemiddelaar.

 

Self Assessment Mediator.

 

Eindevaluatie van de kandidaat bemiddelaar.

 

Eindevaluatie Mediator.

 

Erkenningscriteria van de permanente vorming*

 

Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 en 12 februari 2015 tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming.

   *Vanaf de periode 2019 - 2020 : nieuwe beslissing van toepassing

Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 en 12 februari 2015, 28 juni 2018  tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming.

 

Klachtenregeling

tuchtreglement_-_reglement_de_procedure_-_av-ag_29092020.pdf

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx  (vervangt de gedragscode)