Beslissingen FBC

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Erkenningscriteria voor bemiddelaars

 

Criteria voor erkenning van bemiddelaars.

 

Richtlijnen voor indiening van een dossier met het oog op het bekomen van een erkenning als bemiddelaar op grond van de wet van 21 februari 2005.

 

Erkenningcriteria van vormingsinstanties, hun vormingen en de evaluaties.

 

Beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010 en de beslissing van 23 september 2010, 14 en 28 maart 2019, tot vaststelling van de voorwaarden en procedure voor erkenning van vormingsinstanties en de vormingen die ze organiseren, de minimale vormingsprogramma's voor erkende bemiddelaars en de evaluatiee tot het bekomen van een erkenning.

 

Self-assessment voor de bemiddelaar.

 

Self Assessment Mediator.

 

Eindevaluatie van de kandidaat bemiddelaar.

 

Eindevaluatie Mediator.

 

Erkenningscriteria van de permanente vorming*

 

Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 en 12 februari 2015 tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming.

   *Vanaf de periode 2019 - 2020 : nieuwe beslissing van toepassing

Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 en 12 februari 2015, 28 juni 2018  tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming.

 

Gedragscode

 

Beslissing van 18 oktober 2007 betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar.

 

Klachtenregeling

 

Beslissing van 25 september 2008 betreffende de procedure tot intrekking van de erkenning, de bepaling van de sancties die voortvloeien uit de gedragscode en de procedure tot toepassing van deze sancties.