Beslissingen FBC

Erkenningscriteria voor bemiddelaars

 

Criteria voor erkenning van bemiddelaars.

 

Richtlijnen voor indiening van een dossier met het oog op het bekomen van een erkenning

 

Erkenningcriteria van vormingsinstanties, hun vormingen en de evaluaties.

Vanaf 1 september 2021 is het nieuw reglement in werking getreden: 

30.03.21_reglement_opleiding_.docx

30.03.21_aanbevelingen_opleiding.docx

FAQ vormingsreglement 21.docx

 

Aanvraagformulieren voor erkenning van opleiding :

Basis- en specialisatieopleiding

inventaris_vormingsreglement_2021.docx

 

Aanvraagformulieren erkenning permanente vorming

  • Normale procedure

permanente_vorming_reglement_2021.docx

  • Vereenvoudigde procedure (indien reeds erkend als vormingscentrum)

pv_vereenvoudigde_procedure_fysiek.docx

pv_vereenvoudigde_procedure_e-learning.docx

  • Hervalidatie van reeds eerder erkende permanente vormingen

formulier_aanvraag_erkenning.docx

 

Self-assessment voor de bemiddelaar.

 

Self Assessment Mediator.

 

Eindevaluatie van de kandidaat bemiddelaar.

 

Eindevaluatie Mediator.

 

Erkenningscriteria van de permanente vorming*

 

Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 en 12 februari 2015 tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming.

   *Vanaf de periode 2019 - 2020 : nieuwe beslissing van toepassing

Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 en 12 februari 2015, 28 juni 2018  tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming.

 

Klachtenregeling

Tuchtreglement (av 27/09/2022)

Klachtenformulier

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx  (vervangt de gedragscode)

 

Jaarverslag FBC 2020

FBC_jaarverslag_2020.pdf