Contact

U kunt ons contacteren via onderstaand contactformulier, via mail (secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be) of via 0476 25 03 83 (van 9 tot 16 uur). 

Het contact voor persvragen is Petra Thijs (petra.thijs@just.fgov.be).

Wat doen we niet:

-Advies rond bemiddeling

-Schuldbemiddeling

-Klachten over officiële instanties voor de Federale Ombudsdienst

-Consumentengeschillen

-Bemiddeling met scholen (examens etc)

-Burenruzies

-Problemen met juridische documenten

-Pensioengeschillen