Contact

U kunt ons contacteren via onderstaand contactformulier, via mail (secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be) of via 0476 25 03 83 (van 9 tot 16 uur). 

Het contact voor persvragen is Petra Thijs (petra.thijs@just.fgov.be).

Wat behoort niet tot de bevoegdheid van de Federale Bemiddelingscommissie

(vaak verwarring in terminologie, of andere wetgevingen zijn van toepassing):

-        Zelf bemiddelen: maar we ondersteunen wel het doorverwijzen naar onze erkend bemiddelaars

-        Schuldbemiddeling

-        Klachten over officiële instanties (behandeling door de Federale Ombudsdienst)

-        Consumentengeschillen

-        Bemiddeling met scholen over examenresultaten

-        Burenruzies behandeld via gratis lokale netwerken van burenbemiddelaars in steden

-        Problemen met juridische documenten

-        Pensioengeschillen