Bemiddeling

De bemiddeling praktisch

Wanneer?

Voordelen van de bemiddeling

Vormen van bemiddeling

De bemiddeling is in elk geval een vrijwillig process waaraan de partijen uit volkomen vrije wil deelnemen en zonder dat er enige verplichting op hen ...

Veelgestelde vragen

  • Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen; het begrip wordt net zo vaak fout gedefinieerd als gebruikt. Bij wijze van voorbeeld: ombudsmannen bij overheidsbedrijven, de federale ombudsman, bemiddelaars in strafrechtelijke zaken, schuldenbemiddelaars, … regelen geschillen op...

Zoeken naar een bemiddelaar

Met deze zoekmotor kunt u in uw buurt een geschikte bemiddelaar vinden naargelang de aard van het geschil.

Succesverhalen

Soorten bemiddeling

Praktijkmodellen

Vergelijking gerechtelijke procedure