Federale Bemiddelingscommissie

De Federale Bemiddelingscommissie is het coördinatiecentrum en het enige officiële beleidsuitvoerend en beleidsbeïnvloedend orgaan voor bemiddeling in België. Het heeft de ambitie om het belangrijkste aanspreekpunt te zijn voor bemiddelaars, voor personen in conflictsituaties en voor doorverwijzers uit binnen- en buitenland. Het wil een coördinerende rol opnemen en de motor voor de bekendmaking en verspreiding van de bemiddeling zijn in dit land en over de grenzen heen.

 

Om een complete oplossing voor een conflict te bieden helpen de erkende bemiddelaars, zowel particulieren als bedrijven, om zelf met volledige kennis van zaken tot een duurzame overeenkomst te komen die aan de behoeften en belangen van alle betrokkenen tegemoetkomt.

 

De FBC staat als enige in voor de erkenning van opleidingen, de permanente vormingen en de erkenning van de bemiddelaars. Zij beoogt hierbij hoge kwaliteitsstandaarden en waakt erover dat de bemiddelaars handelen in respect voor hun deontologie en in een geest van rechtschapenheid, integriteit en transparantie.

 

De Federale Bemiddelingscommissie heeft tot doel om de bemiddeling te verspreiden in alle sectoren en domeinen van het maatschappelijk en economisch leven, in samenspraak met alle partners en stakeholders van deze sectoren en domeinen. Om deze reden streeft de Federale Bemiddelingscommissie de grootste diversiteit van beroepen en competenties na bij de groep van erkende bemiddelaars, zodat er voor elk soort conflict een deskundige bemiddelaar kan worden aangesteld.

 

Een nieuwe start voor de Federale Bemiddelingscommissie.

 

Sinds 2020 waait er een nieuwe wind doorheen de FBC. De commissie kreeg een nieuwe structuur en nieuwe samenstelling. De heer Theo De Beir, onze nieuwe voorzitter, zal in samenspraak met het Bureau toezien op het takenpakket van de FBC.

 

De uitdaging van de FBC is tweeledig:

  • enerzijds een krachtige interne diensteverlening naar de erkende bemiddelaars toe,
  • anderzijds het promoten en kenbaar maken van bemiddeling naar particulieren, bedrijven en overheden, alsook onderwijsinstellingen.

 

Situering binnen de overheid