Federale Bemiddelingscommissie

Een nieuwe start voor de Federale Bemiddelingscommissie.

Vanaf 2020 heeft de commissie een nieuwe structuur en samenstelling gekregen. De nieuwe voorzitter, de heer Laurent DROUSIE zal in samenspraak met het Bureau toezien op het takenpakket van de FBC.

Tijdens de Algemene Vergadering kozen de leden hun nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van de FBC. 

De uitdaging van de FBC s tweeërlei: enerzijds een krachtige interne diensteverlening naar de erkende bemiddelaars toe, anderzijds het promoten en kenbaar maken van bemiddeling naar particulieren, bedrijven en overheden, alsook onderwijsinstellingen.

Wie is de nieuwe voorzitter van de FBC, de heer Laurent DROUSIE?