Federale Bemiddelingscommissie

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Een nieuwe start voor de Federale Bemiddelingscommissie.

Na 15 jaar waait een nieuwe wind doorheen de Federale Bemiddelingscommissie (verder FBC). Vanaf 2020 krijgt de commissie een nieuwe structuur en samenstelling. De nieuwe voorzitter, de heer Theo De Beir zal in samenspraak met het Bureau toezien op het takenpakket van de FBC.

Tijdens de Algemene Vergadering van 15 januari kozen de leden hun nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van de FBC. In afwachting van deze verkiezingen zat het Bureau niet stil. Sinds augustus werden voorbereidende vergaderingen gehouden, waarbij onder meer een huishoudelijk reglement werd opgesteld, dat de Algemene Vergadering goedkeurde.

De uitdaging van de FBC s tweeërlei: enerzijds een krachtige interne diensteverlening naar de erkende bemiddelaars toe, anderzijds het promoten en kenbaar maken van bemiddeling naar particulieren, bedrijven en overheden, alsook onderwijsinstellingen.

Wie is de nieuwe voorzitter van de FBC, de heer Theo de Beir?

De nieuwe voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie is niet alleen een man van woorden, maar ook een man van daden. Dat bewees hij zodra zijn voorzitterschap bekend raakte op 15 januari 2020. Hij nam het heft in handen en zette het Bureau, de nieuwe commissies, voorzitters en het secretariaat aan het werk om het actieplan 2020-2021, dat ambitieus doch realistisch, nuttig en aangenaam is, zo snel mogelijk te verwezenlijken.

Theo De Beir is al 30 jaar actief aan de balie van Brussel en is managing partner van Agrémentor, the law firm & Agrementor, The Academy. In zijn professionele leven heeft hij ruime ervaring opgebouwd bij het voeren van procedures, maar hij richt zich hoofdzakelijk op onderhandelen en bemiddeling. Sinds 2006 is hij erkend bemiddelaar en stellen hoven en rechtbanken hem aan om op te treden in commerciële conflicten. Daarnaast geeft hij meerdere opleidingen dankzij zijn ervaring en opgedane kennis aan de Harvard Program on Mediation, de Harvard Program on Negotiation, CEDR en bMediation.