Bureau

SAMENSTELLING

 

Voorzitter : 

de heer Laurent DROUSIE, Franstalige derde

Vice-voorzitter : 

de heer Harry DOBBELAERE, Nederlandstalige eremagistraat

Secretaris : 

mevrouw Bénédicte VAN MAELE, Franstalige notaris

 

Leden :

de heer Peter COENE, Nederlandstalig gerechtsdeurwaarder

de heer René CONSTANT, Franstalige eremagistraat

mevrouw Sabine COPPENS, Nederlandstalige derde

de heer Theo DE BEIR, Nederlandstalig advocaat

de heer Marc DE DECKER, Franstalige derde

de heer Jan DIERYNCK, Nederlandstalige notaris

de heer Philippe GRUMBERS, Franstalige gerechtsdeurwaarder

de heer Pierre HENRY, Franstalige advocaat

de heer  Guy JANSEN, Nederlandstalige notaris

mevrouw  Lieve LAGAE, Nederlandstalige derde  

mevrouw Stefanie LAUDERT, Franstalige notaris 

de heer Kristoff SIMONS, Nederlandstalige advocaat

mevrouw Nathalie UYTTENDAELE, Franstalige advocaat