Bureau

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

UNDER CONSTRUCTION

 

1. SAMENSTELLING

 

Leden :

De heer P. Coene, Nederlandstalig gerechtsdeurwaarder

De heer R. Constant, Franstalige eremagistraat

De heer T. De Beir, Nederlandstalig advocaat

De heer M. De Decker, Franstalige derde

De heer J. Dierynck, Nederlandstalige notaris

De heer H. Dobbelaere, Nederlandstalige eremagistraat

De heer L. Drousie, Franstalige derde  

De heer P. Grumbers Franstalige kandidaat-gerechtsdeurwaarder

De heer P. Henry, Franstalige advocaat

Mevrouw G. Hoet, Nederlandstalige derde

De heer  G. Jansen, Nederlandstalige notaris

Mevrouw  L. Lagae, Nederlandstalige derde  

De heer N. Peiffer, Franstalige notaris

De heer K. Simons, Nederlandstalige advocaat

Mevrouw N. Uyttendaele, Franstalige advocaat

De heer C. Vazquez Jacques, Franstalige notaris