Commissie Tucht en de klachtenbehandeling

UNDER CONSTRUCTION

 

1. SAMENSTELLING VAN DEZE COMMISSIE

 

Voorzitter: de heer Philippe GRUMBERS

 

Assessoren:

de heer Pierre-Paul RENSON, Franstalig

de heer Pierre MOTYL, Franstalig

de heer Emmanuel JACUBOWITZ, Nederlandstalig

de heer Ivan VEROUGSTRAETE, Nederlandstalig

 

Plaatsvervangende assessoren:

mevrouw Dominique AARTS, Franstalig

mevrouw Fleur GOISTER, Nederlandstalig

 

2. NUTTIGE DOCUMENTEN

 

KLACHTEN

werkwijze: 

Tuchtreglement (AV - 27/09/2022)

Klachtenformulier

 

DEONTOLOGIE 

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx