De bemiddelaar

Rol

De bemiddelaar zal als neutrale derde de partijen wegwijs maken in het verloop van het bemiddelingstraject en in de omgangsregels, die partijen zich verbinden na te leven gedurende de bemiddeling ...

Erkend bemiddelaar worden

Iedereen die een diploma van minimaal het niveau bachelor beschikt, dan wel een staat van ervaring in conflictoplossing met minimaal vijf jaar beroepservaring kan ...

Lijst erkende bemiddelaars

De lijst van erkende bemiddelaars wordt op regelmatige basis bijgewerkt. De lijst is ingedeeld op een wijze dat op elk criterium ...

Vorming bemiddelaars

De vorming van bemiddelaars is toevertrouwd aan erkende vormingsinstanties. De vorming steunt telkens op een praktijkmodel dat door de vormingsinstanties wordt ...

De erkenningsprocedure

Om te worden erkend als bemiddelaar moet men voldoen aan enkele voorwaarden, met name: ...