Erkende vormingsinstanties

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Erkende vormingsinstanties voor bemiddeling zijn ook gerechtigd permanente vormingen te organiseren. Vormingen die dienstig zijn binnen de uitoefening van de bemiddeling kunnen geval per geval erkend worden voor een aantal uren door de Federale Bemiddelingscommissie. In de vorming wordt onderscheid gemaakt naargelang het algemene vorming dan wel gespecialiseerde vorming betreft.

 

Basisopleiding

opleiding_instituten_nl

instances_formations_fr