Erkende vormingsinstanties

Erkende vormingsinstanties voor bemiddeling zijn ook gerechtigd permanente vormingen te organiseren. Vormingen die dienstig zijn binnen de uitoefening van de bemiddeling kunnen geval per geval erkend worden voor een aantal uren door de Federale Bemiddelingscommissie. In de vorming wordt onderscheid gemaakt naargelang het algemene vorming dan wel gespecialiseerde vorming betreft.

 

Basisopleiding

opleidingscentra NL 

instances_formations_fr