Erkende vormingsinstanties

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Erkende vormingsinstanties voor bemiddeling zijn ook gerechtigd permanente vormingen te organiseren. Vormingen die dienstig zijn binnen de uitoefening van de bemiddeling kunnen geval per geval erkend worden voor een aantal uren door de Federale Bemiddelingscommissie. In de vorming wordt onderscheid gemaakt naargelang het algemene vorming dan wel gespecialiseerde vorming betreft.

 

Basisopleiding

 

Lijst van erkende vormingsinstanties

 

Lijst van erkende vormingsinstanties (FR)