Permanente vorming

Permanente vorming kan bestaan uit theoretische vorming (conferentie of cyclus van conferenties, symposium, colloquium, studiedag, enz) of praktische vorming (gevallenstudies, supervisie, rollenspelen of intervisie).

 

Indien de vormingsinstantie een intervisie organiseert, dient zij toe te zien op het ernstige verloop ervan.

 

De theoretische vorming dient een direct nut te hebben voor de bemiddelingspraktijk.

 

De praktijkoefeningen worden in principe gegeven en omkaderd door een bemiddelaar-opleider.

 

De intervisie kan plaats vinden onder collega-bemiddelaars.

 

De supervisie kan omkaderd worden door een bemiddelaar-opleider of door een externe expert, die beschikt over minstens een professionele ervaring van 10 jaar (aan te tonen door de voorlegging van een C.V.) hetzij in een bepaald deelaspect van bemiddeling hetzij in het geven van supervisies.

 

Erkende permanente vormingen

 

Permanente vorming algemeen

 

Permanente vorming familiaal

 

Permanente vorming burgerlijke- en handelszaken

 

Permanente vorming sociale zaken

 

Erkende opleidingsinstanties voor het geven van permanente vorming (NL)

 

Erkende opleidingsinstanties voor het geven van permanente vorming (FR)