Permanente vorming

Permanente vorming kan bestaan uit theoretische vorming (conferentie of cyclus van conferenties, symposium, colloquium, studiedag, enz) of praktische vorming (gevallenstudies, supervisie, rollenspelen of intervisie).

 

Indien de vormingsinstantie een intervisie organiseert, dient zij toe te zien op het ernstige verloop ervan.

 

De theoretische vorming dient een direct nut te hebben voor de bemiddelingspraktijk.

 

De praktijkoefeningen worden in principe gegeven en omkaderd door een bemiddelaar-opleider.

 

De intervisie kan plaats vinden onder collega-bemiddelaars.

 

De supervisie moet omkaderd worden door een expert (al dan niet bemiddelaar), die beschikt over minstens een professionele ervaring van 5 jaar (aan te tonen door de voorlegging van een C.V.), hetzij in een bepaald deelaspect van bemiddeling, hetzij in het geven van supervisies.

 

Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 en 12 februari 2015, 28 juni 2018  tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming.

 

Erkende permanente vormingen :

erkende_vormingsinstanties_voor_het_geven_van_permanente_vorming_nl.pdf

Erkende opleidingsinstanties voor het geven van permanente vorming (FR)