Vorming inzake bemiddeling

 

Het is de taak van de vormingsinstanties hun programma op te stellen, dat moet beantwoorden aan de minimale vereisten van duur en inhoud.

Het vormingsprogramma kan uiteraard meer uitgebreid zijn.

De instanties hebben de mogelijkheid varianten te voorzien in de tijd die besteed wordt aan elk van de aspecten van de vorming, rekening houdend met het profiel of de vooraf bestaande kennis van de personen die de vormingen zullen volgen.

 

Zie voor de beslissingen van de FBC, incl. op het vlak van vorming https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/beslissingen-fbc