Vorming inzake bemiddeling

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

 

Het is de taak van de vormingsinstanties hun programma op te stellen, dat moet beantwoorden aan de minimale vereisten van duur en inhoud.

Het vormingsprogramma kan uiteraard meer uitgebreid zijn.

De instanties hebben de mogelijkheid varianten te voorzien in de tijd die besteed wordt aan elk van de aspecten van de vorming, rekening houdend met het profiel of de vooraf bestaande kennis van de personen die de vormingen zullen volgen.