Vorming inzake bemiddeling

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

 

Het is de taak van de vormingsinstanties hun programma op te stellen, dat moet beantwoorden aan de minimale vereisten van duur en inhoud.

Het vormingsprogramma kan uiteraard meer uitgebreid zijn.

De instanties hebben de mogelijkheid varianten te voorzien in de tijd die besteed wordt aan elk van de aspecten van de vorming, rekening houdend met het profiel of de vooraf bestaande kennis van de personen die de vormingen zullen volgen.

 

Zie voor de beslissingen van de FBC, incl. op het vlak van vorming https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/beslissingen-fbc