Vorming inzake bemiddeling

Het is de taak van de vormingsinstanties hun programma op te stellen, dat moet beantwoorden aan de minimale vereisten van duur en inhoud.
 

Het vormingsprogramma kan uiteraard meer uitgebreid zijn.
 

De instanties hebben de mogelijkheid varianten te voorzien in de tijd die besteed wordt aan elk van de aspecten van de vorming, rekening houdend met het profiel of de vooraf bestaande kennis van de personen die de vormingen zullen volgen.
 

Het vak “Bemiddelingsproces” en alle praktische oefeningen worden gegeven en omkaderd door een bemiddelaar-opleider.
 

Een bemiddelaar-opleider is een erkend bemiddelaar die - op basis van een dossier blijk geeft van de nodige competenties op basis van voldoende vorming en/of ervaring in het geven van opleidingen en - blijk geeft van een minimale praktijkervaring van 3 jaar als bemiddelaar.
 

Om als vormingsinstantie voor een basisvorming erkend te kunnen worden dienen voldoende bemiddelaars-opleiders vast aan die instantie verbonden te zijn om het initiatief leefbaar te maken.
 

Elke wijziging van opleider dient onverwijld aan de Federale Bemiddelingscommissie gemeld te worden.