Vorming bemiddelaars

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De vorming van bemiddelaars is toevertrouwd aan erkende vormingsinstanties. De vorming steunt telkens op een praktijkmodel dat door de vormingsinstanties wordt gehanteerd. In de bemiddeling wordt een geschil vanuit al zijn aspecten behandeld, ook de psychologische factor en het herstel van de communicatie tussen de conflicterende partijen. Vandaar dat deze vormingen gemeen hebben dat zij allemaal gericht zijn op het onderkennen van de belangen van de conflicterende partijen, hen daarvan bewust maken en hen helpen om opties tot oplossing te genereren. De vorming voor bemiddelaars is bijgevolg vooral gericht op technieken om conflicten te ontmijnen en tot een oplossing te leiden, ofschoon ook ruim aandacht besteed wordt aan het juridisch kader van de bemiddeling en de juridische principes die verband houden met de aard van het geschil.