Doorverwijzers

Naast het initiatief van de partijen en de rechter, zijn er tal van andere personen en instanties die in de juridische of sociale sfeer werkzaam zijn, die partijen de weg kunnen wijzen naar de bemiddeling. In eerste instantie kunnen notarissen en advocaten bij wie mensen aankloppen om een oplossing te vinden voor een geschil, informatie verstrekken over de mogelijkheid van het voorstellen van een bemiddeling aan de betrokken partijen.

 

Instanties, zoals Justitiehuizen , en allerhande openbare diensten zoals OCMW’s, Centra voor Algemeen Welzijn (CAW), Centra voor leerlingenbegeleiding, straathoekwerkers, enz. kunnen een belangrijke informatieve rol spelen in het doorverwijzen van mensen in conflict naar de mogelijkheid om beroep te doen op een bemiddelaar. Kortom elke beroepspersoon werkzaam in de gerechtelijke, psychologische of sociale sfeer, bij de politie of wijkdiensten ... kan een rol als doorverwijzer naar bemiddeling op zich nemen.

 

Vrienden, die een gelijkaardige situatie ervaren hebben, zijn zeker en vast ook zeer goed geplaatst om inlichtingen te geven aan personen, die een beroep wensen te doen op een bemiddelaar om hun conflict te beheren.