Praktijkmodellen

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De uiteindelijke doelstelling in bemiddeling is het bereiken van een onderhandelde oplossing. De wijze waarop de bemiddelaar met de partijen het traject bewandelt en de fase waarin dit zich afspeelt, heeft een invloed op de gebruikte methodiek. Al naargelang de aard van het geschil, de ingesteldheid van de partijen en de inzichten van de bemiddelaar kan het praktijkmodel worden afgestemd op de behoeften van de partijen in geschil.

 

Vandaar dat verschillende praktijkmodellen kunnen gehanteerd worden. Deze verschillende modellen kunnen ofwel consequent worden toegepast doorheen het hele traject, dan wel afwisselend worden aangewend om een optimaal resultaat na te streven in de kortst mogelijke tijd.