Lijst erkende bemiddelaars

De lijst van erkende bemiddelaars wordt op regelmatige basis bijgewerkt. De lijst is ingedeeld op een wijze dat op elk criterium afzonderlijk of combinaties ervan een bemiddelaar in uw regio snel kan worden teruggevonden. Om uw uiteindelijke keuze van bemiddelaar te maken, kan u ofwel inlichtingen inwinnen via raadpleging van de website van de bemiddelaar of contactname ermee, ofwel kan u een geschil voorleggen aan een georganiseerde groepering van bemiddelaars of beroepsorganisaties, die u een lijstje van geschikte bemiddelaars kunnen voorstellen al naargelang de aard van het te bemiddelen geschil.

 

Om onaangename verrassingen te vermijden is het aanbevolen om bij de eerste contactname met een bemiddelaar, bemiddelaarsorganisatie of een beroepsorganisatie die bemiddelingsdiensten aanbiedt te informeren naar de kosten verbonden aan de dienstverlening, zowel van de organisatie als van de bemiddelaar.

 

De lijst van erkende bemiddelaars