Grensoverschrijdende bemiddeling

Het vrije verkeer van goederen en personen binnen de Europese gemeenschap brengt noodzakelijk met zich, dat over de landsgrenzen heen verbintenissen worden aangegaan, zo in de persoonlijke als in de zakelijke sfeer.

 

De bijzondere problematieken die zich dan aandienen bij geschillen gaan over het toepasselijke recht, waarbij de voorrang van sommige Europese regelgeving een supplementaire bron van discussie oplevert. Bovendien zijn taalkundige problemen aan deze geschillen ook niet vreemd, evenals de moeilijkheden die gepaard gaan met de rechterlijke bevoegdheid en het uitvoeren van rechterlijke beschikkingen op vreemd grondgebied.

 

Door de grote regelingsvrijheid van partijen in bemiddeling kunnen de problemen rond grensoverschrijdende geschillen gemakkelijker overstegen worden. Bovendien wordt door de Europese gemeenschap het oplossen van grensoverschrijdende geschillen door bemiddeling “online” in het vooruitzicht gesteld, omdat op die wijze de rechtszekerheid voor de consumenten kan worden bevorderd, en daardoor de verdere ontwikkeling van de concurrentie binnen de Europese markt wordt gestimuleerd.

 

Door de verder gaande globalisering stellen dezelfde grensoverschrijdende problemen in geschillen zich nog scherper wanneer elk aanknopingspunt bij het vertrouwde recht ontbreekt en men zich een moeizame weg moet zoeken in de toepassing van vreemd recht of internationale verdragen. Bemiddeling kan daarbij een uitstekende uitweg bieden, zeker in betrekkingen met landen waar bemiddeling ook van de rechtscultuur deel uitmaakt.