Transformatieve bemiddeling

De transformatieve bemiddeling gebruikt de technieken van de korte therapie om de wijze van communiceren te veranderen en ervoor te zorgen dat elke persoon in conflict zich in vraag zou kunnen stellen en zich op een verantwoordelijke wijze in te schakelen in de relatie.

De bemiddelaar helpt de partijen om het conflict om te buigen en als gevolg daarvan de vernietigende interactie om te keren in een opbouwende interactie.

 De bemiddelaar waakt erover dat de partijen zich niet vastklampen aan de moeilijke momenten van het koppel waarbij de relatie een neergang kende, maar in tegendeel zich de momenten herinneren waarin de communicatie goed was.

Zodoende zullen de partijen de omstandigheden nagaan waarin de relatie aanvaardbaar was.

Zij zullen trachten om dezelfde context te herscheppen en zo stapje voor stapje een werkbare oplossing uit te werken.