Schorsing verjaring

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Het is onmogelijk dat uw zaak verjaart gedurende de bemiddeling.

 

In het geval van een vrijwillige bemiddeling, wordt uw vorderingsrecht opgeschort gedurende een maand vanaf de kennisgeving van het voorstel om beroep te doen op bemiddeling, mits dit gedaan wordt per aangetekend schrijven.

 

Vanaf de ondertekening van het bemiddelingsprotocol, wordt de verjaringstermijn opgeschort gedurende de bemiddeling. Uw zaak kan dus niet verjaren voor het einde van de bemiddeling.

De opschorting houdt op een maand na de kennisgeving door één van de partijen of door de bemiddelaar aan de andere partij (partijen) van zijn wil om de bemiddeling te bëindigen. Deze kennisgeving moet gebeuren per aangetekend schrijven. Dit verhindert dat een partij zich zou moeten haasten om een eis in te leiden voor een rechtbank na het mislukken van een onderhandeling.

 

In het geval van een gerechtelijke bemiddeling, stelt de vraag naar de verjaring zich niet, gezien de zaak reeds voor de rechter gebracht is.