Ik heb meerdere erkenningen verkregen. Betekent dit dat ik voor elke erkenning permanente vorming dien te volgen

Ongeacht het aantal erkenningen dat u verkregen heeft, hoeft u enkel éénmaal permanente vorming over een periode van 2 jaar te volgen.

Niet enkel permanente vorming van algemene aard en eigen aan uw type van erkenning komt in aanmerking. Zo kan een bemiddelaar die erkend is in familiale zaken, een permanente vorming volgen  inzake burgerlijke en handelsgeschillen.

Het feit dat een bemiddelaar voor de betrokken periode een uitgebreide bemiddelingspraktijk kan aantonen, ontslaat hem er niet van om te voldoen aan de verplichtingen van permanente vorming.

 

Faq category: 
Professionele vereisten bemiddelaar