Komen de lesopdrachten en het schrijven van een artikel/boek tevens in aanmerking als permanente vorming

Mits het indienen van een gemotiveerd dossier met de nodige stavingstukken, kunnen lesopdrachten en het schrijven van een artikel/boek in aanmerking worden genomen als permanente vorming.

Bij lesopdrachten kunnen enkel de netto gegeven uren in aanmerking komen.

De voorbereiding van de lesopdrachten (studie, opmaak documentatie, voorbereide vergaderingen,..) wordt niet aanzien als permanente vorming.

Faq category: 
Professionele vereisten bemiddelaar