Newsflash april

OP DE KOFFIE BIJ DE MINISTER VAN JUSTITIE

 

Beste collega’s,

 

Vlak na de paasvakantie vond een krachtige en constructieve ontmoeting plaats tussen onze Minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne,  en een delegatie van de FBC.

 

In een open en transparante meeting met de minister en zijn directe kabinetsmedewerkers, konden onze nieuwe en gewezen Voorzitters, de heren Laurent Drousie en Theo De Beir, de communicatieverantwoordelijke, de heer Kristoff Simons, alsook mevrouw Barbara Gayse en de heer Etienne Roose van het secretariaat, de concrete uitdagingen en groeikansen voor het bemiddelingsgebeuren scherpstellen.

 

In dit het gesprek werden de noodzakelijke en dringende reparaties aan de bemiddelingswet aangekaart alsook de meer grondige aanpassing van een aantal wettelijke bepalingen m.b.t. de structuren van de FBC en de bemiddeling in het algemeen. De FBC zal bij deze denkoefening als volwaardige gesprekspartner worden betrokken.

Daarnaast  werden enkele hinderpalen in onze dagelijkse werking toegelicht waarvan wij gehoor vonden bij de minister die ons in de nabije toekomst waar mogelijk extra ondersteuning zal bieden.

 

Kortom, een bijzonder positief overleg. Wordt vervolgd!

 

Herinnering: Project trajectkeuzes bij familierechtbanken in de schijnwerpers

 

In de newsletter van 31 maart brachten wij jullie op de hoogte van het project om alle initiatieven van trajectbemiddeling/begeleiding, ingericht in samenwerking tussen de rechtbanken en onze erkende familiale bemiddelaars, in kaart te brengen.

 

Graag herinneren wij de erkende bemiddelaars, die aan dergelijke projecten meewerken, eraan om ons in te lichten over de aard van het specifieke project en ons tevens de contactpersoon binnen dit project mee te delen. Jullie kunnen hiervoor een e-mail sturen naar het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be) met daarin de gegevens van de contactpersoon (naam, e-mail, werkadres) en de locatie van het initiatief. Gelieve dit voor 1 juni 2022 te doen.

In de tweede helft van juni zal een rondetafelconferentie worden ingepland met alle belanghebbende partijen van dit project. Verdere communicatie hierover volgt spoedig.

 

Alvast nogmaals hartelijk bedankt voor jullie medewerking !

 

secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

https://www.linkedin.com/company/fbc-cfm