Belgische wetgeving

Bemiddeling werd in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met bemiddeling.