Gekwalificeerde entiteiten

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Voor diverse sectoren zijn gekwalificeerde entiteiten ingesteld. Deze berusten op privé- of overheidsinitiatieven in samenwerking met de betrokken commerciële sector.

 

U vindt er meer informatie over op de hieronder weergegeven websites:

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming

http://www.bouwverzoening.be/

http://www.navem.be

https://www.traxio.be/nl/

http://www.fbt-online.be/

 

BUITENLANDS

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

 

EUROPEES

https://www.eccbelgie.be/uw-rechten/klacht-indienen-bij-ecc