Combinatie van mogelijkheden

Al is een bemiddelaar een veelzijdig persoon, toch kan het voorkomen dat een deelaspect niet opgelost raakt en partijen daarvoor beroep doen op een arbiter of de rechter, of zich schikken naar het oordeel van een deskundige voor dit onderdeel van het geschil.


Het kan eveneens voorkomen dat partijen in geschil contractueel voorzien hebben in een bemiddeling voorafgaand aan een arbitrage of klassiek geding voor het geval het conflict niet opgelost is binnen een vooropgezette termijn. Hetgeen niet belet dat tijdens of na afloop van een klassiek geding nog een nieuwe kans gegeven wordt aan bemiddeling.