Na de procedure

Partijen kunnen ook nadat een gerechtelijke beslissing is tussengekomen beslissen om toch nog op bemiddeling een beroep te doen. Dit kan slechts met wederzijds en volgehouden akkoord van partijen. Zolang zij niet akkoord zijn over alle punten van de bemiddelde overeenkomst, blijft de gerechtelijke beslissing gelden. (zie eveneens art. 1730 Ger. W.)