Na de procedure

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Partijen kunnen ook nadat een gerechtelijke beslissing is tussengekomen beslissen om toch nog op bemiddeling een beroep te doen. Dit kan slechts met wederzijds en volgehouden akkoord van partijen. Zolang zij niet akkoord zijn over alle punten van de bemiddelde overeenkomst, blijft de gerechtelijke beslissing gelden. (zie eveneens art. 1730 Ger. W.)