Mandaat 2005-2009

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van de heer Renaud Grégoire

(van 1 september 2005 tot 1 september 2007)

 

Onder het voorzitterschap van de heer Alex Tallon

(van 1 september 2007 tot 1 september 2009)

 

Vaste leden

 

 • De heer Michel Gonda (Franstalig advocaat)
 • De heer Alex Tallon (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Renaud Grégoire (Franstalig notaris)
 • De heer Leo Steenackers (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Tanguy Roosen (Franstalig derde)
 • De heer Marc Taeymans (Nederlandstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • De heer Avi Schneebalg (Franstalig advocaat)
 • De heer Herman Verbist (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Jean-Marie De Deken (Franstalig notaris)
 • De heer Leo Verhelst (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Bart Thuysbaert (Franstalig derde)
 • De heer Alex De Schrijver (Nederlandstalig derde)

            Opgevolgd door mevrouw Sabine Van Buggenhout in 2009