Mandaat 2009-2013

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van de heer Vincent Lesseliers

(van 1 september 2009 tot 1 september 2011)

 

Onder het voorzitterschap van de heer Bernard Castelain

(van 1 september 2011 tot 1 september 2013)

 

Vaste leden

 

 • De heer Vincent Lesseliers (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Bruno Le Maire (Franstalig notaris)
 • De heer Stanislas Ossieur (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Marc Wagemans (Franstalig advocaat)
 • Mevrouw Ann Buysse (Nederlandstalig derde)
 • De heer Bernard Castelain (Franstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • Mevrouw Florence Van de Putte (Franstalig advocaat)
 • Mevrouw Anne-Marie Witters (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Luc Possoz (Franstalig notaris)
 • De heer François-Xavier Willems (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Franky De Meyer (Nederlandstalig derde)
 • Mevrouw Hélène Van den Steen (Franstalig derde)