Mandaat 2009-2013

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van de heer Michel Gonda

(van 1 september 2009 tot 1 september 2011)

 

Onder het voorzitterschap van mevrouw Hilde Hellemans

(van 1 september 2011 tot 1 september 2013)

 

Vaste leden

 

 • De heer Michel Gonda (Franstalig advocaat)
 • De heer Willem Meuwissen (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Hilde Hellemans (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Benoît Colmant (Franstalig notaris)
 • De heer Tanguy Roosen (Franstalig derde)
 • De heer Marc Taeymans (Nederlandstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • Mevrouw Sabine Van Buggenhout (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Patrick Lambinet (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Marie-Leentje Hozee (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Catherine Henry (Franstalig advocaat)
 • De heer Noël De Smet (Nederlandstalig derde)
 • Mevrouw Anne-Sophie Delbet-Varlet (Franstalig derde)