Mandaat 2013-2017

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van de heer Joris Lagrou

(van 1 september 2013 tot 1 september 2015)

 

Onder het voorzitterschap van de heer Bruno le Maire

(van 1 september 2015 tot 1 september 2017)

 

Vaste leden

 

 • De heer Joris Lagrou (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Pierre-Paul Renson (Franstalig advocaat)
 • De heer François-Xavier Willems (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Bruno le Maire (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Veerle Vangheluwe (Nederlandstalig derde)
 • Mevrouw Hélène Van den Steen (Franstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • De heer Michaël Warson (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Florence Van de Putte (Franstalig advocaat)
 • De heer Thierry Lannoy (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Katrien Honinckx (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Marc De Decker (Franstalig derde)
 • De heer Hans Dumortier (Nederlandstalig derde)