Rechtsbijstand bij bemiddeling

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Volgens de wet dekt de rechtsbijstand ook de kosten en erelonen van de bemiddelaar in het kader van een vrijwillige of gerechtelijke bemiddelingsprocedure. Niettemin moet de bemiddeling gevoerd worden door een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar.

 

De rechtsbijstand is een systeem dat, geheel of gedeeltelijk vrijstelling verleent aan personen die over onvoldoende inkomsten beschikken om sommige juridische kosten te betalen, die geen advocaten erelonen zijn.

 

In het geval van bemiddeling, betekent dit dat sommige categorieën van personen de erelonen en kosten van de bemiddelaar niet moeten betalen, of enkel een deel daarvan. Het niet betaalde deel wordt dan ten laste genomen door de Federale overheid, indien de bemiddelaar erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie.

 

De toegang tot de rechtsbijstand hangt af van de inkomsten. In sommige gevallen zal de tussenkomst van de bemiddelaar geheel gratis zijn, en in andere gevallen zullen erelonen gevraagd worden.

 

Indien u wenst te weten of u kan genieten van een geheel of gedeeltelijk gratis bemiddeling, kan u zich richten tot het Justitiehuis of tot een bureau voor rechtsbijstand in uw regio.