In welke contracten

Bemiddeling kan wanneer partijen van mening verschillen en er niet zelf uitkomen. Maar niet alle meningsverschillen zijn even geschikt. Of een geschil in aanmerking komt om bemiddeld te worden hangt van meerdere factoren af.

 

Een conflict leent zich voor bemiddeling als partijen bereid zijn samen aan een oplossing te werken. Vaak zijn dat geschillen tussen partijen die na de oplossing van het geschil nog verder met elkaar door moeten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: (echt)scheiding - zeker als er kinderen bij betrokken zijn -, burenruzies, conflicten binnen een bedrijf, langlopende contracten met leveranciers.

 

Lenen zich minder of niet voor bemiddeling: principiële geschillen, geschillen waarin de rechten van partijen heel duidelijk zijn, conflicten tussen partijen die elkaar na de oplossing ervan elkaar nooit meer zullen tegenkomen.