Neutraliteit

De bemiddelaar moet een strikte neutraliteit handhaven in zijn of haar optreden gedurende de bemiddeling. Dit betekent dat de bemiddelaar geen enkele persoonlijke mening geeft of welk oordeel ook te kennen geeft over de tussenkomsten van partijen. Verder zal aan elke partij evenveel gelegenheid gegeven worden om standpunten, belangen of opties tot oplossing toe te lichten. M.a.w. zal de bemiddelaar aan elk van de partijen evenveel aandacht besteden.

 

De bemiddelaar is dus een neutraal en onpartijdig persoon Dit betekent dat er geen familiale, vriendschappelijke of professionele banden bestaan met de ene of de andere partij.

Hij heeft geen enkel persoonlijk belang bij de wijze waarop het geschil zal beëindigd worden.

Hij is onpartijdig: hij neemt het nooit op voor de stelling van de ene of de andere partij. Hij is noch rechter, noch arbiter. Hij ontzegt zich om een mening te hebben over de stellingen die de ene en de andere partij in zijn bijzijn voorstellen. Integendeel, als persoon gevormd in communicatietechnieken, zal hij actief de gesprekken tussen de twistende partijen omkaderen en in het debat een dynamiek aanwakkeren, die bedoeld is om de gesprekken te laten evolueren naar een voor elkeen aanvaardbare oplossing.