De caucus

Het kan gebeuren dat een partij terughoudend is om voluit te spreken in aanwezigheid van de andere partij(en). Overwegingen van diverse aard kunnen aan de basis daarvan liggen, en de bemiddelaar zal daarover geen mening uiten of oordeel vellen. Wanneer dit zich evenwel voordoet, kan de bemiddelaar aan partijen voorstellen om met elk van hen een afzonderlijk gesprek te hebben. Gedurende dergelijke evenwichtig naar tijd bemeten besloten ontmoeting met elk van de partijen afzonderlijk kan de bemiddelaar in vertrouwen genomen worden voor hetgeen niet kan of mag gezegd worden in de aanwezigheid van de andere partij(en), om welke reden dit ook weze.

 

Alles wat in caucus gezegd werd, zal vertrouwelijk blijven tussen de bemiddelaar en de betreffende partij, tenzij deze ermee instemt bepaalde elementen toch in het debat te brengen. Deze gelijke behandeling van partijen en vertrouwelijkheid is nodig om de neutraliteit van de bemiddelaar volkomen te vrijwaren. Niettemin zal de bemiddelaar door het verworven breder inzicht wel de bemiddeling beter kunnen sturen en blokkeringen voorkomen of oplossen met gepaste interventies. Dit middel eigen aan de bemiddeling is een krachtig instrument dat zijn evenknie niet kent in om het even welke andere geschillenbehandeling. Het oordeelkundig gebruik ervan door de bemiddelaar zal vaak voor een doorbraak zorgen in de onderhandeling.