Formuleren van opties tot oplossing

De bemiddelaar onderzoekt samen met de partijen opties tot mogelijke oplossingen en helpt hen om te bepalen wat de oplossing is die het best tegemoet komt aan de noden en belangen.

 

Een bemiddeling is en blijft een onderhandeling waarbij men het beste resultaat voor de cliënt wenst te bekomen. Het enige verschil met een onderhandeling is dat er een derde bij betrokken wordt, die de trajectbewaker is en de partijen begeleidt bij het zoeken naar een oplossing.

 

Bemiddelingen dienen niet verplichtend door te gaan in aanwezigheid van de advocaten. Indien wel, dan dient de advocaat een creatieve en constructieve rol te spelen. De advocaat komt bij een bemiddeling veel minder tussen dan bij een gewone procedure. De cliënt is diegene die zijn zaak onderhandelt met de wederpartij, daarbij bijgestaan door de advocaat, die een adviserende en creatieve rol speelt. Er wordt niet gepleit in een bemiddeling en de bemiddelaar dient niet overtuigd te worden, wel de wederpartij, die uiteindelijk een regeling zal overeenkomen met de cliënt. De advocaat zorgt er wel voor dat de fundamentele belangen van zijn cliënt ingevuld worden en speelt flexibel in op de wijzigende situaties. Hij helpt de cliënt in het formuleren van creatieve en mogelijke oplossingen. Dit belangrijk huiswerk dient grotendeels op voorhand gemaakt te worden waardoor men goed voorbereid aan de start verschijnt.